Di bawah ini adalah berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemenrintah yang berkaitan dengan perpustakaan, pustakawan, buku, dan lain-lain